Utrustning / GIS

Utrustning
2000: Tommy Löfgren startade företaget Naturgis AB med konsultuppdrag inom GIS- området, advancerad kartproduktion
m h a fjärranalys, och produktion av landskaps- och vegetations data med samband till naturvårdsfrågor. Utrustningen är analytisk stereoplotter och mjukvara för produktion av vektor- och  rasterdata – samt  GIS-analyser (ArcGIS, Supermap and ERDAS Imagine) och mjukvara för digital photogrammetri, ortofotoproduktion och 3D-data-produktion (Delta DPS) och OruxMaps för android för fältbruk.
Supermap is.net finns också tillgängligt för att kunna lägga ut dynamiska kartor och GIS-information på internet.

Fjärranalys
Många projekt har utförts som tolkning i infra-röda färgbilder.
Flygbilderna är ofta fotograferade av LMV. FOTONOR har också tagit sig in på svenska marknaden.

För förändringstolkning har äldre svart-vita flygbilder nyttjats.
I vissa projekt har satellitbilds-analys används (och metodstudier pågår här).

En länk för fjärranalys är www.fjarranalys.com.

GIS (Geografiska Informations System) 
En digital karta består av geometri och tabeller.
Man kan säga GIS är (möjligheter att kombinera) statistisk information som är definierad geometriskt ( t ex X, Y och höjd definierat i Rikets Nät- projektionen).
Om man har geometri så kan man relatera valfritt antal tabeller till geometrin men man kan också kombinera och manipulera geometri på olika sätt.
Man kan kombinera kartor på olika sätt, analysera resulterande data och automatiskt få fram statisktik som t ex beskriver landskapsförändringar.
Resultat kan presenteras i tematiska kartor, tabeller eller diagram. 

Läs vidare om “GIS” på t ex http://www.uli.se/ , http://user.tninet.se/~ewa171p/gis/  eller http://www.gis.com/ m fl ställen på nätet.

Tommy vid Topocarten

En metod att kartera är direktdigitalisering i analytisk plotter (analytiskt stereoinstrument) av märket TOPOKART. Instrumentet är ursprungligen ett analogt stereoinstrument men som nu är ombyggt med digitala givare. Inorienteringen sker med ett hjälpprogram (QASCO) på en separat dator.En ”stereomodell” är området där två intilliggande flygbilder överlappar varandra (normalt med 60%). Flygbildtolkningen utförs i denna tredimensionella flygbildsmodell.Inorienteringen stereomodellerna sker i fyra steg; för-, inre, relativ och absolut orientering. Vid absolutorienteringen skapas en modellfil som med hjälp av stödpunkterna (se nedan) beskriver transformationen mellan TOPOKARTENS koordinatsystem och Rikets nät. Modellfilen åkallar en “linsfil” som korrigerar för olika geometriska egenheter i det specifika flygkameraobjektiv som användes för de i modellen ingående bilderna. När bildernas kameraobjektiv inte finns med i linsfilen måste filen uppdateras (se utvärdering av teknik).Vid digitaliseringen sänds koordinater enligt Rikets nät- systemet över till en annan dator där karteringsprogrampaketet SOSMAP är installerat. Samtidigt som ytor avgränsas i stereomodellen i TOPOKART:en syns således dessa objekt på skärmen på SOSMAP-datorn (i för projektet iordningställda manér).Detta innebär att resultatet inte, som i t ex Zeizz Planicomp P3, samtidigt som man digitaliserar syns inspeglat i stereomodellen (dynamisk inspegling) utan bara på skärmen vid sidan om. Istället finns programmet MAPPLATE (i SOSMAP-paketet) en möjlighet att på genomskinlig ritfilm plotta ut den digitala basen i en enskild bilds centralprojektion. Detta kallar vi “statisk inspegling”. Nämnda modellfilen och linsfilen gör uträkningen av den enskilda bildens projektion möjlig.Den statiska inspeglingen underlättar i hög grad uppdatering och kunde i detta projekt användas för att uppdatera tolkningen i det äldre/småskaligare bildmaterialet med tolkningen utförd den yngre storskaligare bildmaterialet.I en annan programmodul i SOSMAP kan vanliga plott-filer tas fram ur den digitala basen i Rikets nät-projektion och i valfri skala .I denna miljö kan såväl (äldre) svartvita bilder som moderna IRF (infraröda färgbilder) tolkas och resultatet av tolkningen kommer direkt in som digital kartdatabas.

Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

20 + 17 =