Svämskogar “Båtfors”

Landskapet 1954 i mitten, 1995 under.

Karteringen över Båtfors, vid Dalälven i Uppland, består två enkla vegetationskartor och skogsålderskartor från bilder 1954 och 1995, en områdesindelningskarta, en översvämningskarta 1995 (även översvämmade skogar), täckningsgrader för träd resp. buskar 1954 och 1995 samt kartering av grova löv- och barr- träd. Kartan skall användas som underlag för skötselplan. Allt ligger i samma databas så många förändringsfrågor kan ställas; den gamla lövskogens förändring, sidvallsängarnas igenväxning, areal översvämningsskog mm.
Upplandsstiftelsen (US) finansierade projektet. Här är en länk till US beskrivning av Båtforsområdet och länsstyrelsens här.
 
Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

femton − fjorton =