bild_23
bild_23
2,800.00 SEK

Ovanlig slags skogsnyckel

Skogsnycklar är en ovanlig orkidé i Sverige men är vanlig i våra kalkrika skogar. Detta är en ovanlig och delikat färgvariant jag fann sommaren 2015 ute på skjutfältet. Kanske en pågående artavknoppning?