bild_18
bild_18
2,800.00 SEK

Majvive-ängen

Majvivan är rödlistad, försvinner när den kalkrika fuktängen blir för högväxande pga dikning, plantering, ohävd. Den finns numer bara på några ställen och ofta i fåtal. Men där bilden är tagen, från en röjd yta ute på skjutfältet; finns fortfarande många 100 000-tals. Sannolikt fanns den över mycket stora ytor i trakten