Presentation

Folder över sevärdheter – Tryckta kartor

En (nedvikt folder med) karta över ett områdes sevärdheter är som bäst en väldesignad populariserad och gärna festlig sammanställning och ett specificerat urval över kända fakta över ett definierat område. Önskemål om design och faktaunderlaget utformas helst ut i en gruppdialog där beställaren och eventuellt personer med lokal kännedom ingår eller annars tillfrågas. I en sådan dialog bör också tyngdpunkterna mellan de olika sevärdheterna diskuteras för att få fram en unik profil för det aktuella området. Området kan vara t ex en kommun, ett naturreservat, friluftsområde eller definierat kringområde till turistanläggningar.

Kartbakgrund (markanvändningskarta, vägar mm) kan i allmänhet erhållas till låg kostnad digitalt redan vid uppstarten av ett projekt liksom en del av det övriga materialet. Kartfoldern består av en designad förenklad karta som bakgrund med pålagda objekt (ytor, linjer elller punkter) som symboliserar kategorier som utgör det som man önskar framhäva. Texter och bilder i kartan och kartmarginalerna beskriver vidare och förgyller. Texter, bilder och teckningar/ målningar kan erhållas genom gruppens kontaktnät eller måste beställas separat.

NaturGIS har specialistkompetens att redovisa naturvärden men kan självklart designa in alla typer av sevärdheter och besöksmål i en kartfolder. Många olika typer av objektskarteringar kan om så önskas kompletteringskarteras av NaturGIS (se hemsidan i övrigt). NaturGIS har också efter önskemål möjlighet att ta fram hela eller delar av texter och illustrationer (genom egen personal eller underkonsulter).

Utformandet kan i valfri grad anpassas till önskad falsning (vikning). Under arbetets gång kan NaturGis i dialog redovisa aktuella arbetsläget utplottat i originalskala (verifikationsplott A4 till A0) eller sända över skissen som en JPEG- eller PDF-fil. Slutresultatet levereras som ett PDF eller EPS-dokument till beställaren för tryckning. Tryckkostnad erhålls som en separatoffert från en tryckare där också kostnaden för alternativet dubbelsidigt tryck och provtryck samt önskad falsning ingår. Avancerad falsning brukar tryckaren anlita underkonsulter för.

“Jag tänkte mig en mall eller ett fiktivt designförslag som skulle kunna vara en form för presentationer i framtiden för dig och i första hand användas i kontakt för försäljning av idéerna till olika kommuner. Kanske strukturera det hela med att det främst är naturprofiler som du sysslar med, presentationer för allmänheten, kommuninvånarna över de naturtillgångar, resurser och sevärdheter som finns inom närområdet, svampställen, natursköna vyer, gammelskog, etc men att dessa kan kompletteras med rena turistsevärdheter, historiska sevärdheter. Din begränsning är beställarens fantasi!!! Bra va.

Smaka på det: DIN BEGRÄNSNING ÄR BESTÄLLARENS FANTASI.”

Här är några kartprojekt för tryck som NaturGis ab utfört:  
BESÖKSGUIDE ÄLVKARLEBY – ÄLVKARLEÖ

En folder över sevärdheter och besöksmål inom “fallområdet” i Älvkarleby kommun har tagit fram på uppdrag av en Leader Plus grupp. Kartfoldern består är i formatet A4 med dubbelsidigt tryck nedvikt till en A4. De båda sidorna (är lågupplösta 50 dpi – 0,6 resp. 1.7 Mb mot originalets 300 dpi – 20 resp 39 Mb) presenteras här och här.

Tryckt vegetationskarta över Färnebofjärdens nationalpark med baksidesbeskrivningar

(Text ännu ej inlagd)

Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

ett × 4 =