Orsa

Produktion av vegetationsdata (enligt LMV indelningssystem samt förenklad markvegetation enligt skoglig indelning) inom Orsa besparingsskog på uppdrag av Nordpointer Information Systems AB. Karteringsskikten har (tillsammans med Nordpointers egna karterade skikt) använts för framtagande av nya resultatkartskikt i ArcInfo som t ex slutenhet, fuktighet, lövandel, tjälfarlighet, ASIO, ståndortsindex och virkesvolym.
  Fig10:Vegetationtypes
  Fig11:Ground vegetation
  Fig12: Moisture levels

Större bilder med legender

Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

19 + 14 =