Kultur landskap “LimGIS”

LiMGIS är ett projekt lett av Naturvårdsverket och RAÄ där kulturlandskapet och dess förändringar har studerats i 20 församlingar i olika län i Sverige. Församlingarna har karterats från IRF (infraröda färg) – bilder 1992, 1996 och 2001. Till “GIS -et ” kommer också kartdata från häradskartorna (slutet av 1800 – talet) samt alla möjliga tabeller som kopplats geografiskt (kring miljö, jordbrukstöd mm).

IRF-kartskikten från respektive år består av nio kartskikt för ytorna för ytorna (markanvändning, odlingsmarkens användning, hagmarkskogstyp, fuktighet, trädslutenhet, trädtyp, buskslutenhet, buskart samt hävd), 50 olika linjeobjektstyper (alléer, trädrader, buskrader, åkerrenar mm inklusive olika attribut för igenväxningsgrad) och ca 80 kombinerade punktobjekttyper där också igenväxningsgraden framgår.

LiMGIS- projektet har resulterat i flera rapporter som t ex:
Utvärdering av livsmedelspolitikens miljöeffekter.1998. Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet (ISBN 91-620-4828-7) och LiM-projektets slutrapport.

Utklipp från församlingen “Rytterne” 10 km S Västerås

Från vänster landskapssituationen 1992, 1996, 2001

Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

åtta − 3 =