Karteringen av asp och björk

Karteringen av asp och björk i Hälsingland har skett på uppdrag av SLU. Databasen skall användas för att relatera fångstplatser för vedlevande insekter (skalbaggar) med förekomst av asp och björk av olika åldrar.
Som ett biresultet har summan asp och björk (motsvarar ganska väl totalt löv .. lokalt finns främst gråal dock) kunnat tas fram och sedan kunnat jämföras med skogsbolagsdata.Lövförekomsten, följer ofta fukt/ våt – dråg och något bättre marktyper; skogsbolaget synes ej tagit fram skogsdata grundat på naturgivna förutsättningarna (biottopanpassat) utan integrerat lövandelar på förbestämda bestånd. Därav följer att även integrerade uppgifter om t ex fuktighet och markvegetationstyp har samma svaghet i sig. Ett sådant dataset försvårar biotopanpassat skogsbruk och naturvårdshänsyn i landskapsplaneringen.
Medelprocent av björk fördelat på åldersklasser Medelprocent av asp fördelat på åldersklasser Medelprocent av björk och asp tillsammans (LOV_TOT) Differans mellan lövandelen i skogsbolagets data och LOV_TOT. Streckat anger att här saknas löv enligt karteringen. (Differansen har bara tagits framför skogar över 30 år).

Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

femton + tio =