Kartering av kalkbarrskogar

Kartering av kalkbarrskogar (se def. och skiljearter).  Karteringen skedde i norra Upplands kusttrakter från Älvkarleby till Gräsö för skogsstyrelsen (Johan Nitare), skogsvårdsstyrelsen I Mälardalen och länsstyrelsen I C län.

Det som tolkats är dock örtbarrskogarna inom kalkområden. Kalkbarrskog kan inte skiljas från örtbarrskogar i de infraröda färgbilderna.

I ett annat projekt (finansierat av länsstyrelsen i Stockholms län) karterades kalkbarr- och sandbarrskogar inom Norrtälje kommun.

” I samband med Skogsvårdsstyrelsens (SVS) fördjupade arbete med att kartlägga nyckelbiotoper krävs inför fältarbetet 2003 ett översiktligt tolkningsmaterial över bestånd lämpliga att fältbesöka. Då örtbarrskogar (kalkbarrskogar) regionalt är en mycket viktig typ av nyckelbiotop, men kräver omfattande specialkunskaper i fjärranalys för att tolkas fram, har detta projekt föreslagits att läggas på ett professionellt företag med stora kunskaper i vegetationstolkning” (ur uppdragsdirektivet).

En Preliminär utvärdering  (klicka här) har visat på en mycket bra tolkningssäkerhet.

  Röda linjer begränsar de karterade örtskogarna. Gröna ytor är nyckelobjekt och grön linje

utredningområde för naturreservat. Inom dessa  skulle ej örtskogar karteras.

 Bakgrundsbilden är panchromatiska lagret i Landsatscen från juni 2001.Metodik beskrivs kortfattat här. En översikt av tolkningsresultatet visas här (0,6 Mb JPG).

En analys av överåriga örtskogar och sandbarrskogar har utförts i vegetatationskartebasen över Västmanlands län

på uppdrag av skogsvårdsstyrelsen. Statistik visas nedan och en översikt av resultatet (NO delen av länet) visas här.

AREA (ha) Kommun Skogstyp Ålder
231,3 Arboga ÖRTSKOG – frisk med träd mellan 110 – 130 år
20,6 Arboga ÖRTSKOG – frisk med träd över 130 år
7,3 Arboga ÖRTSKOG – fuktig med träd mellan 110 – 130 år
3,5 Arboga ÖRTSKOG – Torr med träd mellan 110 – 130 år
1910,8 Arboga Övriga gammelskog med träd mellan 110 – 130 år
230,3 Arboga Övriga gammelskog med träd över 130 år
39736,4 Arboga Övriga kommunen  
42140,3      
       
22,7 Fagersta ÖRTSKOG – frisk med träd mellan 110 – 130 år
0,2 Fagersta ÖRTSKOG – fuktig med träd mellan 110 – 130 år
2,1 Fagersta SANDSKOG – lav / lavris med träd mellan 110 – 130 år
2485,7 Fagersta Övriga gammelskog med träd mellan 110 – 130 år
76,9 Fagersta Övriga gammelskog med träd över 130 år
28599,5 Fagersta Övriga kommunen  
31187,1      
       
42,5 Hallstaham ÖRTSKOG – frisk med träd mellan 110 – 130 år
5,0 Hallstaham ÖRTSKOG – frisk med träd över 130 år
7,1 Hallstaham ÖRTSKOG – fuktig med träd mellan 110 – 130 år
9,3 Hallstaham SANDSKOG – torr ristyp med träd mellan 110 – 130 år
2,0 Hallstaham SANDSKOG – torr ristyp med träd över 130 år
499,4 Hallstaham Övriga gammelskog med träd mellan 110 – 130 år
1,0 Hallstaham Övriga gammelskog med träd över 110 år (Västerås)
179,4 Hallstaham Övriga gammelskog med träd över 130 år
17438,2 Hallstaham Övriga kommunen  
18183,9      
       
593,7 Heby ÖRTSKOG – frisk med träd mellan 110 – 130 år
117,6 Heby ÖRTSKOG – frisk med träd över 130 år
145,3 Heby ÖRTSKOG – fuktig med träd mellan 110 – 130 år
17,1 Heby ÖRTSKOG – fuktig med träd över 130 år
0,6 Heby SANDSKOG – lav / lavris med träd mellan 110 – 130 år
8,0 Heby SANDSKOG – torr ristyp med träd mellan 110 – 130 år
13,1 Heby SANDSKOG – torr ristyp med träd över 130 år
4696,3 Heby Övriga gammelskog med träd mellan 110 – 130 år
747,5 Heby Övriga gammelskog med träd över 130 år
117146,4 Heby Övriga kommunen  
123485,6      
       
112,6 Kungsör ÖRTSKOG – frisk med träd mellan 110 – 130 år
19,7 Kungsör ÖRTSKOG – frisk med träd över 130 år
8,4 Kungsör ÖRTSKOG – fuktig med träd mellan 110 – 130 år
1,4 Kungsör ÖRTSKOG – fuktig med träd över 130 år
7,8 Kungsör SANDSKOG – torr ristyp med träd mellan 110 – 130 år
872,9 Kungsör Övriga gammelskog med träd mellan 110 – 130 år
152,4 Kungsör Övriga gammelskog med träd över 130 år
21608,0 Kungsör Övriga kommunen  
22783,2      
       
148,8 Köping ÖRTSKOG – frisk med träd mellan 110 – 130 år
14,4 Köping ÖRTSKOG – frisk med träd över 130 år
1,1 Köping ÖRTSKOG – fuktig med träd mellan 110 – 130 år
3303,6 Köping Övriga gammelskog med träd mellan 110 – 130 år
157,8 Köping Övriga gammelskog med träd över 130 år
61506,8 Köping Övriga kommunen  
65132,6      
       
68,8 Norberg ÖRTSKOG – frisk med träd mellan 110 – 130 år
20,3 Norberg ÖRTSKOG – frisk med träd över 130 år
5,8 Norberg ÖRTSKOG – fuktig med träd mellan 110 – 130 år
2628,5 Norberg Övriga gammelskog med träd mellan 110 – 130 år
158,7 Norberg Övriga gammelskog med träd över 130 år
42170,8 Norberg Övriga kommunen  
45052,9      
       
535,0 Sala ÖRTSKOG – frisk med träd mellan 110 – 130 år
41,7 Sala ÖRTSKOG – frisk med träd över 130 år
43,6 Sala ÖRTSKOG – fuktig med träd mellan 110 – 130 år
11,9 Sala SANDSKOG – lav / lavris med träd mellan 110 – 130 år
21,1 Sala SANDSKOG – torr ristyp med träd mellan 110 – 130 år
10,1 Sala ÖRTSKOG – Torr med träd mellan 110 – 130 år
4202,3 Sala Övriga gammelskog med träd mellan 110 – 130 år
231,4 Sala Övriga gammelskog med träd över 130 år
115850,2 Sala Övriga kommunen  
120947,3      
       
303,1 Skinnskatt ÖRTSKOG – frisk med träd mellan 110 – 130 år
15,1 Skinnskatt ÖRTSKOG – frisk med träd över 130 år
8,2 Skinnskatt ÖRTSKOG – fuktig med träd mellan 110 – 130 år
1,8 Skinnskatt SANDSKOG – lav / lavris med träd mellan 110 – 130 år
15,2 Skinnskatt SANDSKOG – torr ristyp med träd mellan 110 – 130 år
2278,1 Skinnskatt Övriga gammelskog med träd mellan 110 – 130 år
159,5 Skinnskatt Övriga gammelskog med träd över 130 år
69552,2 Skinnskatt Övriga kommunen  
72333,2      
       
27,8 Surahammar ÖRTSKOG – frisk med träd mellan 110 – 130 år
4,0 Surahammar ÖRTSKOG – frisk med träd över 130 år
23,1 Surahammar SANDSKOG – torr ristyp med träd mellan 110 – 130 år
4,4 Surahammar SANDSKOG – torr ristyp med träd över 130 år
1616,2 Surahammar Övriga gammelskog med träd mellan 110 – 130 år
128,6 Surahammar Övriga gammelskog med träd över 130 år
35028,0 Surahammar Övriga kommunen  
36832,2      
       
0,5 Västerås ÖRTSKOG – frisk med träd mellan 110 – 130 år
600,8 Västerås ÖRTSKOG – frisk med träd över 110 år (Västerås)
30,7 Västerås ÖRTSKOG – fuktig med träd över 110 år (Västerås)
2,8 Västerås Övriga gammelskog med träd mellan 110 – 130 år
2836,7 Västerås Övriga gammelskog med träd över 110 år (Västerås)
110855,4 Västerås Övriga kommunen 0
114326,8      
       
       
692405,0 Hela länet    
Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

två × 2 =