Järvafältet

Flodsångare
Slån i majmorgon
Järvafältet (ca 15 km N Stockholm) är att miltärövningsområde (ca 1915 – 1960-talet). Struktur och element från äldre landskapstyper har bevarats här under 1900-talet. Gamla skogar har stor utbredning och odikade våtmarker förekommer. Viss tillgång till kalk i glacialleran (transporterad med isen från Bottenhavets stora kalkområde) har givit möjlighet för kalkgynnade arter att finnas här. TL var redaktör för inventeringsrapporten: “Naturinventering på Järvafältet 1977”.  Rapporten beskriver bl a artförekomster, de naturvårdsvärdena, ger förslag till skötselplan. Medförfattare var bl a Johan Nitare (svampar) och Bengt Engström (insekter), Per Lindberg (flora) och Ronny Carlsson (fåglar). TL deltog i bl a i de botaniska och ornitologiska inventeringsdelarna och framställde vegetationskartan över Järvafältet. Rapporten bidrog till att (Norra) Järvafältet inte exploaterades under den stora urbaniseringsvågen på 70-talet och till att bl a skogliga naturvårdvärden bevarats för framtiden på Järvafältet.

Järvafältets ornitologiska klubb (JOK) tillhör numer de viktigaste väktarna av naturen på Järvafältet.

Älg i Pelarsalen
Ekar i Hansta
Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

åtta + nitton =