Blog

Start av ny hemsida 3

Start av ny hemsida

Arbete med hemsidan Välkommen till NaturGIS nya hemsida! Arbetet påbörjades 2015-06-16 Uppdatering, redigering och arbete med sidor sker kontinuerligt.  Installation av nya moduler och övrigt systemarbete 2016-12-23 Arbete med ny butik påbörjas