Gamla skogar “Vällen”

  Vällen 1945 Vällen 1999 Förändring
 Sammanfattning av statistik AREA(ha) Procent AREA(ha) Procent AREA(ha) Procent
av hela
området/
regionen
Procent
av förekomsten
1945
               
Hela VÄLLEN – området 6132            
Summa SKOG med träd över 110 år 1727 28 627 10 -1100 -18 -64
Summa vuxen sumpskog 353 6 260 4 -93 -2 -26
Summa Ängs- och hagmark 194 3 19 0 -175 -3 -90

Kartorna visar utbredningen av gamla skogar, sumpskogar, gräsmarker och åkermark under 1940-talet (vänster) och 1990-talet (höger). Tolkningen utfördes i IRF-bilder respektive svart-vita bilder. Inom detta projekt utfördes också samma typ av studie i Länna – området halvvägs till Uppsala.Som ett resultat levererades filer som visar den areela förändringen mellan tidsperioderna.

Upplandsstiftelsen finansierade projektet.

(Motsvarande för Länna – området .. Större bilder)

Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

18 + 19 =