Florarna 1956 och 1995

FLORARNA – vegetationskartering för analys av landskapsförändringar 1956 till 1995

Kartering av naturreservatet Florarna I Uppsala län ur IRF-bilder från 1995 och svartvita flygbilder från 1956. Databasen innehåller 10 kartskikt; vegtyp56, vegtypsattribut56, skogsålder56, skogsåldersattribut56, igenväxningsgrad på myrar56, vegtyp95, vegtypsattribut95, skogsålder95, skogsåldersattribut95, igenväxningsgrad på myrar95, nytillkomna hyggen 1995 till 2000, lågvattenvegetation2000 samt en preliminär naturvärdesbedömning. Därtill tillkommer punkt- och linje objekt 1956 och 1995 vilket bl a innefattar grova träd samt vintervägar på myrarna 1956.

Statistikfiler för samtliga förändringar har tagits fram

Allmän info om Flororna finns här samt länsstyrelsens här.

Utsnitt ur vegetationskarta
grundad på svartvita bilder från 1956
Utsnitt ur ortofoto med 1m
upplösning som tagits fram från IRF-bilderna från 1995
Utsnitt ur vegetationskarta
grundad på IRF bilder från 1995
Exempel på analys: 1995
års vegetation visad inom en mask för den öppna myren 1956. Igenväxta
delar av myren framgår; löv – grönt och barr – brunt
Exempel på analys: En preliminär naturvårdsbedömning grundad på samtliga kartskikt. Viktningar kan diskuteras och vidareutvecklas
Teckenförklaringar till vegetationskartorna
Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

elva − sju =