Färnebofjärden

Färnebofjärdens nationalpark

(Denna sida kommer att förbättras)

Vegetationskartering av Färnebofjärdens Nationalpark för länsstyrelsen I Västmanlands län.
Denna karta skall tryckas för utgivning inom Naturvårdsverkets ”Dokumentation av de svenska nationalparkerna”.

I projektet ingick också:
– att ta fram en översvämningskarta över national parken baserat på laserhöjdmätningar som erhölls från länsstyrelsen,
– att från vegetationskartan ta fram distrubutionen av ”natura2000-habitats” inom nationalparken,
– att redigera in tall- och grandominerade områden i vegetationskartan utifrån Metrias satellitbildskarta över området.

Natura 2000 naturtyperna har tagits fram genom att översätta vegetationstyperna.

Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × fyra =