Ask kartering

Kartering av ask i Vällenområdet

Askkartering vid Vällen för Uppsala Universitet.

Kartresultatet ska jämföras med förekomster av den rödlistade mossa Neckera pennata.

Bestånd med inslag av ask har karterats ur IRF-bilder från 1977. Parametrar som karterats är kronvidd, trädhöjd och täckningsgrad. Från detta ska medeldiameter uppskattas som anses ha ett samband med mossans förekomst.

Bestånden har också jämförts hur  i IRF från 1999. Statistik har tagits fram. Ett resultat är att cirka 60% av bestånden som bedömdes innehålla ask 1977 var avverkade 1999.

Resultaten användes av Tord Snäll, Evolutionary Biology Centre (EBC) Department of Plant Ecology

Uppsala University (http://www.vaxtbio.uu.se/resfold/snall.htm) i uppsatsen;

“Snäll, T., Hagström, A., Rudolphi, J. and Rydin, H. Distribution pattern of the epiphyteNeckera pennata on three spatial scales – importance of past landscape structure, connectivity and local conditions”

Mörkblå bestånd har stor krondiameter- gul liten,

Gul marginal är höga träd, rödstreckade bestånd är huvudsakligen avverkade efter 1977 och violett marginal är de bestånd med ask som återstår.

 
Print Friendly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tretton − två =